Reklam Araştırmaları (Ipsos Connect)

Reklam araştırmaları kapsamında her hizmeti veren Ipsos Connect olarak müşterilerilerimizin reklamları ile ilgili en doğru kararları almasına yardımcı oluyor ve reklam yatırımlarının en fazla kazancı getirmesini sağlıyoruz.
 
Reklam iletişiminin her aşamasında müşterilerimizle birebir çalışarak, yaptığımız araştırmalardan edindiğimiz tecrübeyi sonuç odaklı çözümler haline dönüştürüyoruz. Bu sayede müşterilerimizin özellikle de reklam ajanslarının etkili kararlar almasını kolaylaştırıyoruz. Doğru reklam konsepti ve stratejisinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve etkinliğinin ölçülmesi konuları başta olmak üzere çeşitli alanlarda tüketici kaynaklı ve somut verilere dayalı çözümler sunuyoruz. İnanıyoruz ki, size sağlayacağımız reklam içgörüsü sayesinde daha güçlü bir marka haline geleceksiniz.
 
Üretiğimiz çözümler genel hatları ile marka değeri ve sağlığının tespit edilmesi, yaratıcı stratejinin ve hjazırlanan reklam materyallerinin değerlendirilmesi, tüketici izlenimlerinin saptanması ile reklamın pazar etki ve etkinliğinin belirlenmesinden oluşuyor.
 
• Marka Değeri Çözümleri
Markanızın rakipler karşısında ne derece başarılı olduğunu ölçerek, hangi bileşenlerin markanızın değerini arttırdığını veya düşürdüğünü inceliyoruz. Kısaca, marka sağlığınızı ölçüyoruz ve tehlikelere karşı uyarıyoruz.
 
• Stratejik Çözümler
Marka iletişiminizde nelerin önemli olduğunu ve başarı için hangi yaratıcı (kreatif) stratejileri izlemeniz gerektiğini söylüyoruz.
 
• Reklam Uygulamalarına Yönelik Çözümler
Hedef kitleniz için hangi iletişim stratejisini en iyi yoldan nasıl uygulayabileceğinizi tespit etmemizi sağlayan (kalitatif ve kantitatif) çeşitli teknikler kullanıyoruz. Kullandığımız teknikler ürünlerin gerçek satış grafikleri ile karşılaştırmalı olarak test edilmiş ve güvenilirliği ispatlanmıştır.
 
• Performans Ölçümü Çözümleri
Değişen pazar şartları içerisinde reklamınızın ve markanızın rakipler karşısında nasıl bir performans gösterdiğini takip ediyoruz.
 
Müşterilerimiz, reklam araştırmaları konusunda hassas kriterlere sahip 100’ün üzerinde sektörden gelmektedir. Dünyanın dört bir tarafından edindiğimiz reklam araştırma sonuçlarını Ipsos Connect veri bankasında topluyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz çözüm paketleri yıllardır reklam araştırmaları yapmanın vermiş olduğu birikimin birebir yansımasıdır. Araştırma hacmimiz büyük olduğu için geliştirdiğimiz çözüm modellerini tekrarlayabiliyor, geçerlilik ve güvenilirliklerini devamlı kontrol edebiliyoruz. Böylelikle, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamada her zaman yetkin kalıyor ve her iki tarafında kazandığı bir ilişki geliştiriyoruz.