HABERLER

Türkiye ve Dünyanın En Büyük Endişeleri Neler?

Ipsos’un Türkiye dahil 25 ülkede online olarak gerçekleştirdiği geniş çaplı araştırma Türkiye ve Dünyanın en büyük endişelerini sıraladı. Buna göre dünyanın en çok endişelendiği ilk 5 konu; İşsizlik (%38), Finansal/Politik Yolsuzluklar (%33), Yoksulluk ve Sosyal Eşitsizlik (%33), Suç ve şiddet (%30) ve Sağlık (%22). Türkiye’nin en büyük 5 endişesi ise Terörizm (%76), Yoksulluk ve Sosyal Eşitsizlik (%30), İşsizlik (%26), Suç ve şiddet (%26) ve Finansal/Politik Yolsuzluklar (%26).

Çeyreye Duyarlıyız Ama Nasıl? Ipsos Omnibus&Catibus’a sorduk…

Türkiye’yi Anlama Kılavuzu Araştırmamızda Türkiye’deki en güçlü tutumlardan biri Çevreye Duyarlılık olarak belirtiliyordu. Biz de bu konuyu, Omnibus-Catibus sistemi kapsamında derinlemesine araştırdık. En çok endişe duyulan çevre sorunlarından tüketici olarak çevre konusunda firmalardan beklediklerimize ve Sürdürülebilirlik kavramını ne derece tanıyoruza kadar çeşitli açılardan Çevreye Duyarlılık konusunda birçok veriye ulaştık. İşte sonuçlar:

Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’ndeki Kadın Tüketiciler Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey

Ipsos, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nde kadınların tutumları, özlemleri, yaşam tarzları ve ilgilendikleri alanları araştırdı. She Speaks adlı bu araştırma kapsamında 9 ülkeden 13,500 kadınla yüz yüze görüşüldü. Araştırma yapılan ülkeler: Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Fas, Mısır, Irak, Ürdün ve Lübnan. Araştırmaya daha da derinlik katmak için 92 odak grup çalışması ve yüzyüze ve mobil uygulamalar kullanılarak 120 görüşme gerçekleştirildi.

Online Video Reklamların Etkinliğinin Ölçümlenmesinde Ipsos, Facebook’la İşbirliği Yaptı

Öngörülebilen bir gelecekte online video yatırımlarının çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağı tahminiyle, artık daha çok reklamveren sosyal mecralardaki video reklamlarının performansını daha iyi anlamak istiyor. Sıklıkla online video başarısı sadece görüntüleme ve klik sayısı gibi davranışsal metriklerle ölçülüyor, fakat bu metrikler, marka bilinirliğinde artış gibi anlamlı marka sonuçları için çok da ilişkili sonuçlar veremiyor.

Ipsos Satın Alma Süreçlerinde Tüketici Dinamiklerini Anlamak için LIFE Path’i Geliştirdi

Tüketicinin satın alma süreçlerinin her zamankinden daha dolambaçlı ve karmaşık olduğunu göz önünde bulundurarak, Ipsos Marketing müşterilerinin satın alma süreçleri boyunca tüketici tercihlerini etkilemek ve anlamasına yardımcı olmak için LIFE PATH’i geliştirdi. LIFE PATH sosyal medya, pasif ölçüm, kalitatif ve kantitatif araştırmaları barındıran satın alma süreçleri anlayışına bütünsel ve modüler bir yaklaşım sunuyor – böylece pazarlamacılar hangi temas noktalarının satışlarda daha etkili olduğunu değerlendirebiliyorlar.

Davranış Psikolojisinden Beslenerek Marka Tercihlerini Anlamlandırmak

İnsanlar Marka Tercihlerini Neye Göre Yapıyor? Tüketici zihninde markaların harekete geçirdiği karmaşık algı ağlarını en iyi anlayanlar, pazarda en başarılı markaları yaratıyor.

Türkiye Barometresi Araştırdı: Darbe Girişimi Sonrası Türkiye

2010 yılından bu yana 2 aylık dönemlerle gerçekleştirdiğimiz Ipsos Türkiye Barometresi Ağustos 2016 raporu yayınlandı. Türkiye’de toplumsal ve siyasi yaşam üzerinde önemli bir etkisi bulunan 15 Temmuz olaylarının hemen akabinde 29 Temmuz- 13 Ağustos tarihleri arasında saha çalışması gerçekleşen araştırma “Darbe Girişimi” sonrası Türkiye’ye dair önemli bulgular sundu.

Y Kuşağı, İş Hayatında Büyüklerinden Gerçekten Farklı mı?

Y Kuşağı çalışanları genellikle takım ruhu olan ve hiyerarşik düzeni kabul etmekte zorlanan ve motive edici faktör olarak sadece maaşı görmeyen bunun yerine işyerinde bir şeyleri başarma güdüsüyle motive olan çalışanlar olarak tarif edilir. Genellikle çizilen portre, kendinden yaşça büyük olanlardan sıyrılan ve bağlayıcılığını sağlamanın zor olduğu yönündedir.

POLLS